Synergia – 7 sesja w II edycji

W dniach 11-13 stycznia 2022 r. odbędzie się 7 sesja w ramach II edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział wezmą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Program

Na program sesji składają się trzy części: sesja edukacyjna, warsztat wdrożeniowy oraz pierwsza część sesji peer learningowej.

W ramach części edukacyjnej zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie efektywnością,
  • zarządzanie projektami.

Celem warsztatu wdrożeniowego i sesji peer – learning będzie wymiana doświadczeń przedstawicieli uczestników w zakresie możliwości implementacji dobrych praktyk, prezentowanych wcześniej w czasie zajęć szkoleniowych, i wypracowanie skutecznych rekomendacji w zakresie ich wdrażania w instytucjach administracji publicznej. Jak przejść od teorii dobrej praktyki do jej praktycznego wdrożenia? Jak przygotować skuteczny plan implementacji? Czym się kierować i na co należy zwrócić uwagę? To tylko część pytań, nad którymi wspólnie będą zastanawiać się uczestnicy sesji.

Forma realizacji

Sesja zostanie zrealizowana w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-17:00.

UWAGA! Trwa rekrutacja do III edycji projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne: https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/edycja-iii/ oraz na stronę projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/, do zakładki REKRUTACJA.