SYNERGIA – IV edycja projektu rozpoczęta

W dniach 14-17 Marca 2023 r. odbyła się pierwsza sesja szkoleniowa, w ramach IV edycji projektu: SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. W sesji wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.  Serdecznie witamy uczestników IV edycji w projekcie! 

 

Sesja warszawska, 14-17 marca 2023 r.  

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych: 

  • zarządzanie wiedzą,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • zarządzanie ludźmi w organizacji.

Sesja rozpoczęła się facylitowanym spotkaniem networkingowym, którego celem było ujednolicenie rozumienia przez uczestników celów projektu, doprecyzowanie sposobu zaangażowania w projekt, poznanie instytucji uczestniczących w projekcie i ich wyzwań zarządczych, refleksja nad indywidualnymi i instytucjonalnymi celami udziału w projekcie oraz zbudowanie zespołów projektowych.  

W programie następnych dni zrealizowano zajęcia szkoleniowe w zakresie ww. obszarów tematycznych. Przedstawiciele uczestników pracowali metodą case study oraz uczestniczyli w warsztatach, których celem było zdefiniowanie dobrych praktyk prezentowanych w case’ach, a następnie opracowanie warunków ich aplikowalności do realiów instytucji administracji publicznej. 

Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.  Zajęcia odbywają się w godzinach 8:30 -17:00. 

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN