SYNERGIA – kolejne przedłużenie naboru do IV edycji

Na prośbę osób zainteresowanych przedłużamy rekrutację do IV edycji projektu Synergia do 27 lutego 2023 r.  

synergia_nabor 1

Zgłoszenia 

Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić i przesłać w systemie elektronicznym w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. do godziny 23:59. Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce REKRUTACJA –  https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iv/

Terminarz naboru

Zaktualizowany terminarz naboru do projektu dostępny jest na stronie Synergii –  https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iv-terminarz-rekrutacji/

Dotychczas złożone formularze zgłoszeniowe

Uznaje się za ważne i podlegające ocenie w procesie rekrutacji do projektu oryginały formularzy zgłoszeniowych z naboru prowadzonego do dnia 12 stycznia 2023 r.  Instytucje, które złożyły formularze zgłoszeniowe w naborze prowadzonym do dnia 12 stycznia 2023 r., mogą dokonać w nich zmian – o ile uznają to za konieczne, wysyłając nowy formularz zgłoszeniowy w elektronicznym systemie rekrutacji w terminie do 27 lutego 2023 r., w związku ze wznowieniem rekrutacji do IV edycji projektu. W procesie rekrutacji będzie brana pod uwagę wyłącznie ostatnia, złożona w systemie elektronicznym wersja formularza zgłoszeniowego. 

Adresat projektu

Wyższa kadra zarządzająca, https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/

 

Projekt Synergia

Więcej o projekcie https://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/nabor-do-iv-i-ostatniej-edycji-projektu-synergia)
Dlaczego warto?  https://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/synergia-nabor-do-iv-edycji-dlaczego-warto

Zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: synergia@ksap.gov.pl.

Zespół SYNERGII 

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN