SYNERGIA – Rozstrzygnięcie konkursu wewnętrznego

Konkurs na udział w części wdrożeniowej, w II edycji w projektu SYNERGIA został rozstrzygnięty. Zwyciężył projekt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, w konsorcjum z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną m.st. Warszawy: Synergia i rozwój kluczowych kompetencji, jako inwestycja w  kapitał ludzki w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego”.

Serdecznie gratulujemy laureatowi konkursu a pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie projektów wdrożeniowych!

Projekt wdrożeniowy

Celem projektu wdrożeniowego Wojewódzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie jest rozwój kompetencji kadry zarządzającej Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Mazowszu, przeszkolenie mentorów oraz wdrożenie kompleksowego programu szkoleń dla osób rozpoczynających pracę. Instytucja otrzyma wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu dobrych praktyk, opiekę konsultanta oraz środki finansowe na pierwszy etap wdrożenia nowego rozwiązania.

Konkurs

Do udziału w konkursie wewnętrznym na wdrożenie dobrych praktyk przystąpiły 4 instytucje Uczestników projektu z Polski:

  • Centrum Łukasiewicz
  • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie w konsorcjum z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną m.st. Warszawy
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wartość merytoryczna wszystkich przygotowanych wniosków konkursowych została bardzo wysoko oceniona przez członków Komisji Konkursowej. Przygotowane wyzwania zarządcze i ich charakter podkreślają potrzebę wdrożenia, wypracowanych w trakcie realizacji programu kształcenia, rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w administracji publicznej.

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy realizowany będzie proces wdrażania, zaproponowanych przez zwycięską instytucję, rozwiązań w zakresie tematycznym zgłoszonego wyzwania zarządczego. Po okresie wdrożenia zostanie przygotowany raport powdrożeniowy przez zespół wdrożeniowy instytucji oraz shadow report przez konsultanta wdrożeniowego.

Nabór do III edycji projektu

Nadal istnieje możliwość rekrutacji do III edycji projektu w ramach ścieżki indywidualnej. Instytucje i osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z procedurą naboru na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iii/

Cel projektu Synergia

Celem projektu jest rozwój kompetencji wyższej kadry zarządzającej w administracji publicznej i przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego oraz wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Partnerzy

Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym:

  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP),
  • Bułgarski Institute of Public Administration (IPA),
  • Węgierski University of Public Service (UPS),
  • Latvian School of Public Administration (LSPA).

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl