SYNERGIA – Warsztaty wdrożeniowe

10 maja 2023 r. odbyły się pierwsze warsztaty wdrożeniowe dla uczestników IV edycji projektu SYNERGIA. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier .

 

Cel warsztatu

Celem warsztatu wdrożeniowego było przeanalizowanie możliwości wdrożeń nowych rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją.

Program zajęć

Podczas warsztatów przedstawiciele instytucji mieli okazję dokładnie przeanalizować swoje pomysły, przedyskutować je z innymi uczestnikami oraz zastosować dobre praktyki SYNERGII, wypracowane podczas szkoleń z profesorami zagranicznymi.

Punktem kulminacyjnym warsztatu była analiza wyzwań zarządczych, przeprowadzona w grupach przedstawicieli danej instytucji. Przy omawianiu wyzwań wykorzystano diagram Ishikawy, który pozwala na ustalenie priorytetów i zależności poszczególnych zadań i działań w realizacji wyzwań.

Jak skutecznie wdrażać dobre praktyki? Wrócimy do tego tematu podczas kolejnych sesji wdrożeniowych. Następna już w czerwcu!

Forma realizacji

Sesję zrealizowano w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbywały się w godzinach od 9:00 do 12:15.

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN