Synergia sesja online 4-5.07.2023

W dniach 4-5 lipca 2023 r. odbyła się sesja peer learningowa online dla uczestników IV edycji projektu SYNERGIA. W sesji wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Twarze uczestników w mozaice

Cel sesji

Sesja miała na celu umożliwić uczestnikom IV edycji projektu SYNERGIA wymianę doświadczeń i refleksję nad znaczeniem projektu dla administracji publicznej. Uczestnicy mieli okazję dopasować przedstawione podczas wcześniejszych zajęć metody do aktualnych wyzwań stojących przed administracją. W trakcie sesji, poprzez dyskusje i analizę przypadków, uczyli się jak wdrożyć wybrane dobre praktyki Synergii w swojej pracy.

Forma realizacji

Podczas sesji Open Space Technology uczestnicy mieli możliwość swobodnego wybierania i organizowania tematów. Ważnym dla uczestników zagadnieniem, poruszanym podczas sesji, było motywowanie pracowników w administracji publicznej. Uczestnicy wymieniali się pomysłami i strategiami, które mogą pomóc w zachęcaniu pracowników do pełnego zaangażowania i efektywnej pracy. Dzielili się swoimi sukcesami i wyzwaniami, związanymi z budowaniem motywacji oraz tworzeniem przyjaznego, inspirującego środowiska pracy.

Kolejnym istotnym tematem była komunikacja w organizacji. Uczestnicy dyskutowali na temat skutecznych metod komunikacji w administracji publicznej, zarówno wewnątrz instytucji, jak i w relacjach z obywatelami. Omawiali znaczenie transparentności, jasności przekazu i szacunku w procesie komunikacji oraz wymieniali się najlepszymi praktykami, które mogą pomóc w budowaniu pozytywnej atmosfery.

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN