Sesja bułgarsko - polska

II sesja I edycja

W dniach 28-30.09.2020 r. odbędzie się w KSAP druga sesja w ramach I edycji  projektu. W sesji udział wezmą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

II sesja szkoleniowa, 28-30.09.2020

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych: zarządzanie strategiczne w administracji publicznej, zarządzenie komunikacją i skuteczne negocjacje, zarządzanie zmianą, wykorzystanie IT w sektorze publicznym.

W czasie sesji będziemy gościć eksperta partnera w projekcie – bułgarskiego Institute of Public Administration – Assoc. Prof. Dr. Velizara Shalamanova, który poprowadzi zajęcia w dniu 28.09.2020 r., dzieląc się wiedzą w zakresie zarządzania strategicznego, wykorzystania IT w sektorze publicznym oraz zarządzania zamianą.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, projekt realizowany będzie w formie hybrydowej – online (uczestnicy z Łotwy i Węgier) oraz stacjonarnie w siedzibie KSAP (uczestnicy z Bułgarii i Polski), przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego.

Zajęcia odbywać się będą w KSAP (ul. Wawelska 56, Warszawa), w godzinach 9:00-17:30. 

Data publikacji: 28 września 2020