Zarządzanie strategiczne - kluczowe problemy. II warszawska sesja SYNERGII, 20 - 21 września 2021

W dniach 20-21 września 2021r. odbędzie się 2 sesja w ramach II edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział wezmą  przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy  i Węgier.

2 sesja szkoleniowa

W programie zaplanowano zajęcia z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania technologią oraz wykorzystania IT w sektorze administracji publicznej. Jak planować długofalową pracę organizacji? Jak wpisać ją w misję i cel działalności organizacji? Na co zwrócić uwagę i jak unikać błędów? Jak zainteresować założeniami strategii interesariuszy i zaangażować ich do współpracy? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć w dniach 20-21.09.2021 r. uczestnicy II sesji w II edycji projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, analizując case’y i identyfikując dobre praktyki, które można wdrożyć w administracji publicznej.

Forma realizacji

Sesja realizowana jest w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbędą  się w godzinach 9:00 – 17:00.