I sesja szkoleniowa za nami!

aula i uczestnicy I edycji

I edycja – I sesja warszawska

W dniach 31.08. – 04.09.2020 r. odbyła się I sesja szkoleniowa w ramach I edycji projektu SYNERGIA.

Program

W programie sesji zrealizowano zajęcia w obszarach:

 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi,
 • Zarządzanie przez cele,
 • Wykorzystanie IT w sektorze publicznym,
 • Zarzadzanie wiedzą.

Podczas sesji uczestnicy dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie ww. tematów, w trakcie sesji plenarnych, moderowanych przez prowadzących oraz pracowali w grupach warsztatowych, dyskutując nad case studies, opracowanych zgodnie z metodologią Harvard Business School.

Uczestnicy

Do pierwszej edycji projektu zakwalifikowali się przedstawiciele następujących instytucji:

1) Instytucje z Polski:

 • Urząd Patentowy RP
 • Centrum Łukasiewicz w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Ministerstwo Sprawiedliwości w konsorcjum z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2) Instytucje z Bułgarii:

 • Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (SANS)
 • Agencja Wykonawcza Ministerstwa Rolnictwa i Żywności ds. Lasów
 • Ministerstwo Obrony Republiki Bułgarii
 • Ministerstwo Transportu

3) Instytucje z Węgier:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu

4) Instytucje z Łotwy:

 • Ministerstwo Transportu
 • Ministerstwo Kultury
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Sprawiedliwości

Forma realizacji sesji

Sesja zrealizowana została w formie hybrydowej. Przedstawiciele z Łotwy oraz Węgier, ze względu na brak możliwości przyjazdu do Polski z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne, uczestniczyli w sesji w formie online, a osoby z Polski oraz Bułgarii uczestniczyły w sesji w formie stacjonarnej, w siedzibie KSAP.

Data publikacji: 11 września 2020