Trzecia sesja szkoleniowa projektu SYNERGIA już za nami

3. sesja w ramach I edycji projektu SYNERGIA już za nami. W sesji online udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy
i Węgier.
 

I edycja –3 sesja węgiersko  polska  
W dniach 19-21.10.2020 r. odbyła się 3 sesja szkoleniowa w ramach I edycji projektu SYNERGIA.  

Program 
W programie sesji zrealizowano zajęcia w obszarach:  

  1. zarządzanie projektami w sektorze publicznym, 
  2. zarządzanie zmianą,  
  3. zarządzanie wiedzą, 
  4. zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo). 

Sesje szkoleniowe w ciągu dwóch pierwszych dni poprowadzili profesorowie z IESE Business School, University of Navarra: profMassimo Maoret  prof. Jaume Ribera. 
Trzeciego dnia sesji odbyły się dwa szkolenia miękkie z zakresu przywództwa, przeprowadzone przez trenerów partnera z Węgier (NUPS): Mártę Pataki i Krisztiána Hegyi. 

Forma realizacji sesji 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Europie, sesja została przeprowadzona w całości w trybie online. Przedstawiciele instytucji z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier uczestniczyli w interaktywnych spotkaniach zrealizowanych w środowisku MS Teams. Ważnym aspektem programu szkolenia jest praca w grupach warsztatowych, w których uczestnicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem. 

Wrażenia uczestników 
W badaniach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko oceniają przydatność merytoryczną projektu, podkreślając że projekt rozwija nowe umiejętności, a przekazywana wiedza jest unikalna dla osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej. Program kształcenia jest dobrym przykładem przenoszenia ciekawych praktyk biznesowych do administracji publicznej, prezentuje nowe sposoby postrzegania spraw oraz nową wizję wspólnych problemów, z którymi uczestnicy na co dzień mierzą się w miejscu pracy.  

sesja synergia

Data publikacji: 23 października 2020