Prof. Mike Rosenberg

Prof. Mike Rosenberg
Prof. Mike Rosenberg

Specjalizacja: strategia, geo-polityka i zrównoważony rozwój

Wykłady w ramach Synergii: zarządzanie strategiczne w administracji publicznej