Tomasz Cichocki

Tomasz Cichocki

Kraj: Polska

Specjalizacja: specjalista do spraw innowacji

Wykład w ramach SYNERGII: sesja podsumowująca


 

Tomasz Cichocki – konsultant, trener, facylitator, coach, specjalista do spraw innowacji.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Fizyki UW przez 10 lat pracował jako Project Manager i manager do spraw rozwoju w branży medialnej i telekomunikacyjnej. Od 2003 pracuje jako konsultant, przede wszystkim w obszarze zmiany kultury organizacyjnej i wdrażania innowacji. Ma doświadczenia w pracy w międzynarodowej firmie doradczej.

Ukończył kursy PRINCE2 Foundation, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP, kurs coachingu The Art and Science of Coaching Erickson College International i Wszechnicy UJ, warsztaty dynamiki grupowej OPUS oraz szkołę facylitacji Wszechnicy UJ i Perspecto. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów IAF.

Specjalizuje się w facylitowaniu procesów strategicznych w organizacjach. Pracuje przede wszystkim z zarządami i kadrą managerską. Uczestniczył w kilkunastu skomplikowanych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne. Od 2012 na zlecenie Komisji Europejskiej wspomaga konsorcja realizujące projekty badawcze w obszarze wdrażania wyników prac badawczych.

Wykładał na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia w Szkole Facylitatorów Wszechnicy UJ oraz na Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych Uniwersytetu SWPS.

Jest fanem i praktykiem wykorzystywania technologii do współpracy zespołowej. Jest autorem szkoleń otwartych poświęconych prowadzeniu spotkań online oraz współpracy w zespołach rozproszonych.