Nowe wytyczne sanitarne

Pani z maseczką

Uwaga! Zarządzeniem Dyrektora KSAP wprowadzono nowe szczegółowe zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie szkoleń stacjonarnych, które odbywają się w budynku KSAP przy ul. Wawelskiej 56, w Warszawie. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach i innych wydarzeniach stacjonarnych w KSAP. 

Regulamin dostępny jest w zakładce Programhttps://synergia.ksap.gov.pl/wytyczne-bezpieczenstwa/ 

Zarządzenie Dyrektora KSAP Nr 18/2020z dnia 14 września 2020

Data publikacji: 23 września 2020