SYNERGIA

Harmonogram projektu

Termin realizacji projektu Synergia: wrzesień 2019 – 31 marca 2023.
Rekrutacja do programu odbywa się w 4 turach (4 x 60 osób),  30 osób z Polski i po 10 osób z trzech krajów partnerskich w każdej edycji:

Edycja Rozpoczęcie rekrutacji Rozpoczęcie programu edukacyjnego Zakończenie programu edukacyjnego Wdrożenie w instytucjach Liczba osób

I
3 lutego – 6 marca 2020

Wznowienie rekrutacji:
2 – 26 czerwca 2020

31 sierpnia 2020

Luty 2021

Marzec - Lipiec 2021
60
(30 z Polski i 3 x 10 z krajów partnerskich)

II

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

III

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

IV

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w zakładce Terminarz rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2021