Projekt Synergia

SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej: nowy projekt dla urzędników wysokiego szczebla

Rozpoczynamy projekt Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

Projekt adresowany jest do urzędników wysokiego szczebla z Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Nasi partnerzy to: Institute of Public Administration z Bułgarii, National University of Public Service z Węgier, Latvian School of Public Administration z Łotwy.

Kluczowe pojęcia w projekcie:

  • jakość
  • partnerstwo
  • strategia
  • przywództwo
  • zarządzanie
  • wymiana doświadczeń
  • ludzie, którzy tworzą instytucje.

Zapraszamy do regularnych odwiedzin na naszej stronie internetowej. Będziemy na bieżąco prezentować postępy z realizacji projektu oraz jego rezultaty.

Data publikacji: 12 grudnia 2019