Sesja online - 14 stycznia 2021 roku

komputer

14 stycznia 2021 r. to kolejny dzień szkoleniowy w ramach 5 sesji projektu SYNERGIA. W sesji udział biorą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Styczniowa sesja w programie kształcenia realizowana jest w dwóch terminach: 14 stycznia 2021 roku (6 godz., 10:00 – 16:00) oraz 21 stycznia 2021 roku (2 godz., 11:00 – 12:45).

W programie sesji w dniu 14 stycznia br. zaplanowano zajęcia z zakresu zarządzania procesami. Uczestniczy omówią działania strategiczne w zmieniającym się świecie, poznają „Zestaw narzędzi” strategicznych operacji, za pomocą którego można projektować, wdrażać, zarządzać i oceniać nowoczesne operacje. Ponadto, zapoznają się z istotnymi zasadami i koncepcjami, których celem jest poprawa wydajności, efektywności, produktywności, jakości i poziomu usług.

Zajęcia prowadzi profesor Adrian Drone, który specjalizuje się w szkoleniach dla wyższych kadr menedżerów w organizacjach w zakresie doradztwa strategicznego i biznesowego, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania wiedzą w celu usprawnienia operacji, zarządzania technologią.

Sesja zrealizowana jest w formie online, w aplikacji ZOOM.

Data publikacji: 14 stycznia 2021