Spotkanie informacyjne online z absolwentami I edycji

Spotkanie na Teams

W dniu 18 maja br. odbyło się wyjątkowe spotkanie informacyjne dla kandydatów do II edycji projektu SYNERGIA. W spotkaniu udział wzięli absolwenci I edycji projektu z Polski i z krajów partnerskich – Bułgarii, Węgier i Łotwy, dzieląc się swoimi doświadczeniami. 

Zwrócono uwagę przede wszystkim na następujące aspekty: 

  • możliwość rozwoju własnych kompetencji zarządczych,  
  • możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w instytucjach macierzystych,  
  • budowanie sieci kontaktów pomiędzy urzędnikami administracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  

Spotkanie było moderowane przez dyrektorów i przedstawicieli czterech instytucji partnerskich: KSAP, IPA, UPS, LSPA. Ponadto, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, instytucji – laureata konkursu w części wdrożeniowej projektu, opowiedział o projekcie zarządczym wdrażanym w swojej instytucji. Dodatkowo przedstawiciel wykładowców zagranicznych przybliżył program i sylwetki wykładowców SYNERGII. 

Absolwenci zgodnie podkreślali, że pomimo trudności, związanych z prowadzeniem zajęć w trybie online z powodu pandemii COVID-19, I edycja projektu okazała się sukcesem. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na następne spotkanie informacyjne w dniu 27 maja br. Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektrowniczy formularz zgłoszeniowy https://www.webankieta.pl/ankieta/625762/synergia-spotkanie-informacyjne-27052021-r.html