Synergia – 3 sesja szkoleniowa w Sofii, Bułgaria

W dniach 6-8.10.2021r. odbyła się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach II edycji projektu Synergia. W sesji udział  wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Program

 W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

zarządzanie komunikacją oraz zarządzanie instytucjonalne.

Celem sesji było rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz kształtowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie komunikacji instytucjonalnej w organizacjach publicznych.

Sesja została oparta na harvardzkiej metodzie warsztatowej case – study. Współorganizatorem sesji był partner projektu – Institute od Public Administration z Bułgarii.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.