Synergia – 4 sesja szkoleniowa w Budapeszcie, Węgry

Źródło zdjęć: University of Public Service, Węgry

W dniach 8 -10.11.2021r. odbyła się czwarta sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach II edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • networking,
  • rola nieformalnych sieci komunikacyjnych w organizacji,
  • zarządzanie zmianą,
  • rozwój przywództwa w organizacji.

Celem sesji było zrozumienie specyfiki procesu projektowania, wprowadzania zmian organizacyjnych oraz roli relacji społecznych w organizacjach. Część warsztatowa sesji obejmowała zagadnienia dotyczące kształtowania zasad i implementowania dobrych praktyk w zakresie rozwoju świadomego przywództwa w organizacjach publicznych.

Sesja została oparta na harvardzkiej metodzie warsztatowej case – study. Współorganizatorem sesji jest partner projektu – University of Public Service z Węgier.

Spotkanie liderów instytucji partnerskich

Liderzy instytucji partnerskich: dr Wojciech Federczyk (dyrektor KSAP), Pavel Ivanov (dyrektor IPA), Agita Kalvina (dyrektor LSPA) oraz gospodarz sesji Andras Koltay (rektor UPS) spotkali się w poniedziałek 8 listopada br. aby potwierdzić dalszą możliwość współpracy w ramach projektu SYNERGIA.

 

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.