Synergia – 5 sesja szkoleniowa w Rydze, Łotwa

W dniach 05 – 07.10.2022 r. odbywa się piąta sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Rydze (Łotwa), w ramach III edycji projektu Synergia. W sesji udział biorą przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Cel sesji

Celem sesji jest zrozumienie stosowania zasad komunikacji instytucjonalnej z punktu widzenia najwyższej kadry zarządzającej. Uczestnicy szkolenia poznają procedury rozwiązywania konfliktów w sferze publicznej oraz zarządzania kryzysowego.

 Program

W czasie trzydniowej sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje,
  • zarządzanie instytucjonalne.

Zagadnienia szczegółowe:

  • identyfikacja kluczowych interesariuszy instytucji (mapa interesariuszy), zrozumienie ich percepcji i zaprojektowanie strategii dla każdego z nich,
  • opracowanie narracji korporacyjnej zsynchronizowanej z tożsamością i wartościami instytucji oraz zgodnej z jej otoczeniem społecznym i politycznym, zarówno dla interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  • poznanie sposobu działania krzywej przyzwolenia, jako czerwonego zagrożenia, które łączy ryzyka, konflikty, kontrowersje, kryzysy i skandale, 
  • zrozumienie planów Public Affairs firm/innych instytucji publicznych oraz najlepszych praktyk w zakresie współpracy publiczno-prywatnej, która przynosi korzyści obu stronom, 
  • systematyczne podejście do radzenia sobie z kryzysami instytucjonalnymi w czterech krokach: zapobieganie kryzysom, planowanie i szkolenie, reagowanie na kryzysy i wychodzenie z kryzysów. 

Jakie kwestie są kluczowe w efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji konfliktowej? Czy jest to analiza potrzeb interesariuszy? A może należy skupić się na motywacji, nie potrzebach? Jak określić swoją rolę w sytuacji komunikacyjnej? W jaki sposób postępować w sytuacji, w której nie mamy zbyt wielu danych aby podjąć decyzję i utrudnia to komunikację? To tylko niektóre z zagadnień, które analizować będą uczestnicy projektu.

Partner

Współorganizatorem sesji jest partner projektu – Latvian School of Public Administration (LSPA)  z Łotwy.

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN