Synergia – 6 sesja szkoleniowa w Warszawie

W dniach 1 – 3.12.2021r. odbyła się szósta sesja szkoleniowa – stacjonarna, w Warszawie w KSAP.    W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • Wykorzystanie IT w administracji publicznej
  • Zarządzanie projektami w administracji publicznej
  • Zarządzanie ryzykiem

Celem sesji było:

  • poznanie zasad zarządzania cyfrową transformacją organizacji,
  • podkreślenie znaczenia architektury IT w instytucjach;
  • przybliżenie tematyki rozwoju kultury Agile w organizacji;
  • analiza cyklu życia projektu, w tym planowanie, realizacja oraz monitoring efektywności projektu;
  • prezentacja narzędzi ograniczających podejmowanie błędnych decyzji w kluczowych obszarach zarządzania organizacją.

Przebieg sesji

W trakcie sesji uczestnicy projektu analizowali proces tworzenia strategii transformacji cyfrowej podmiotu oraz zarządzania digitalizacją w przekształcającej się organizacji, z wykorzystaniem odpowiednich stylów zarządzania  i przywództwa. W trakcie zajęć dotyczących planowania i zarządzania projektem śledzono cykl życia projektu oraz dobierano odpowiednie narzędzia do zarządzania każdym etapem projektu. Zalecane przez prowadzących metodyki zwinne analizowane były pod kątem barier ich wykorzystania w administracji publicznej. Rozpatrując możliwości zarządzania ryzykiem, uczestnicy poznawali skuteczne narzędzia do analizy ryzyka i minimalizowania jego wpływu na realizowany projekt.

 

 

Sesja została oparta na harvardzkiej metodzie warsztatowej case – study i zrealizowana przy zachowaniu obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.