Synergia – angielska wersja strony projektu 

zdjęcie z napisem www.

                                                                           Źródło: stock.adobe.com

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat projektu  SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, tym razem w języku angielskim. 

Anglojęzyczna strona internetowa projektu SYNERGIA dostępna jest pod adresem: www.synergia.ksap.gov.pl/en 

Zapraszamy!

Zespół Synergia

Data publikacji: 30 kwietnia 2020