SYNERGIA - dlaczego warto?

Zajmując stanowisko, które kwalifikuje Państwa do udziału w projekcie SYNERGIA, na pewno braliście już Państwo udział w wielu szkoleniach, kursach, projektach itp., rozwijających Państwa kompetencje. Czy jednak Państwa wiedza i umiejętności nadal są aktualne? 

Czym jest SYNERGIA?

SYNERGIA  to wyzwanie dla osób, które chcą świadomie i z zaangażowaniem zmieniać administrację, podnosząc swoje kompetencje i wdrażając dobre praktyki w instytucji macierzystej.

Kogo zapraszamy do projektu?

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla zarządzania. Szczegółowe informacje: 

https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/

Co chcemy osiągnąć?

Realizując projekt chcemy:

  • rozwinąć i wzmocnić kompetencje zarządcze kadry wysokiego szczebla administracji publicznej,
  • stworzyć sieci współpracy,
  • wykreować miejsce do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i zmian w obszarze zarządzania instytucjami administracji publicznej,
  • wdrożyć dobre praktyki zarządzania, wypracowane w ramach projektu SYNERGIA, w instytucjach administracji publicznej.

Dwie części każdej edycji

Każda edycja projektu składa się z dwóch części: szkoleniowego programu edukacyjno – kooperacyjnego oraz części wdrożeniowej. Sesja szkoleniowa w Rydze, zrealizowana w dniach 23-25.02.2022 r., z udziałem uczestników z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier, zakończyła część szkoleniową II edycji. Przed nami wdrożenie dobrych praktyk – część obowiązkowa dla uczestników z Polski.

Podsumowanie części edukacyjnej II edycji

W trakcie uroczystego zakończenia części edukacyjno – kooperacyjnej, przedstawiciele instytucji partnerskich obecni w Rydze, tj. dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP, Pavel Ivanov, Dyrektor bułgarskiego Institute of Public Administration oraz Agita Kalvina, Dyrektor Latvian School of Public Administration, podsumowali realizację programu szkoleniowego w II edycji projektu. W imieniu University of Public Service, węgierskiego partnera w projekcie, słowa podsumowania od koordynatora projektu Synergia w UPS, przekazała uczestniczka z Węgier.

Co wynika z podsumowania? Program jest unikalnym w skali Europy programem kształcenia urzędników wyższej kadry zarządzania w administracji publicznej. Dlaczego? Ponieważ jest dopasowany do realiów administracji publicznej i to tutaj spotykają się urzędnicy – menedżerowie/liderzy z różnych krajów, którzy mogą wspólnie porozmawiać o podobnych wyzwaniach i sposobach radzenia sobie z nimi. To tutaj, lider administracji ma możliwość rozwijać kompetencje niezbędne na wysokim stanowisku jakie zajmuje, w oparciu o najnowsze metody i trendy światowe, to tutaj ma szansę stwierdzić czy jego wiedza i umiejętności są jeszcze aktualne, na co powinien zwrócić uwagę, aby być bardziej efektywnym liderem.

Korzyści z udziału w projekcie – indywidualny punkt widzenia

Przedstawiciele krajów partnerskich, w specjalnie przygotowanych prezentacjach podsumowujących, ukazujących najciekawsze doświadczenia II edycji projektu, skupili się na ważnych dla nich indywidulanie aspektach udziału w projekcie.

Szczególną uwagę zwrócono na:

  • możliwość rozwoju indywidualnych kompetencji zarządczych w obszarach objętych projektem i w efekcie wzmocnienie własnego potencjału kierowniczego,
  • inspirujący charakter programu kształcenia, zarówno w zakresie własnego rozwoju zawodowego, jak i możliwości wdrażania nowych praktyk w rodzimych instytucjach,
  • możliwość konfrontacji własnych pomysłów z wypracowanymi dobrymi praktykami prezentowanymi przez ekspertów,
  • atmosferę wzajemnej współpracy i motywacji do działania,
  • szansę spotkania ludzi, którzy potrafią zaangażować się z pasją w tworzenie nowych rozwiązań dla administracji.

I would like to express once again my gratitude for the efforts of all of you – the organizers from KSAP, IPA, LSPA and NUPS for the perfect organization of the modules, for the wonderful selection of lecturers and for the opportunity to be a part of Synergia!”

Uczestnik II edycji

Nabór do III edycji

Już teraz zapraszamy do III edycji projektu Synergia! Nabór trwa do 19 kwietnia br., najbliższe spotkanie informacyjne już 11.04.2022 r. Szczegóły w zakładce REKRUTACJA, na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl


I Ty możesz być częścią SYNERGII!