SYNERGIA – jak wdrażać dobre praktyki?

SYNERGIA – jak wdrażać dobre praktyki?

W dniu 13 września 2022 r. odbył się pierwszy warsztat wdrożeniowy dla uczestników III edycji projektu Synergia. W trakcie warsztatu przedstawiciele instytucji administracji publicznej z krajów partnerskich projektu: Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier prezentowali i analizowali wyzwania zarządcze, zgłoszone przez instytucje i osoby indywidualne na etapie przystąpienia do projektu.  

Cel warsztatów 

Celem warsztatów wdrożeniowych jest przygotowanie uczestników do sesji peer-learningowej, kończącej każdą edycję projektu Synergia, w trakcie której uczestnicy opracowują projekt wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania w instytucjach macierzystych. 

Program zajęć 

Najważniejszym punktem warsztatu była analiza wyzwań zarządczych, prowadzona w grupach składających się z przedstawicieli danej instytucji, wspieranych przez uczestników z krajów partnerskich. Podczas omawiania wyzwań wykorzystano m.in. Diagram Ishikawy, pozwalający na ustalenie priorytetów i zależności poszczególnych zadań oraz działań we wdrażaniu wyzwań. Na pozór błahe zadanie, staje się po odpowiedniej analizie, kluczowe w procesie – to jeden z ważnych wniosków pracy w czasie sesji. Cel wdrożenia wyzwania powinien być konkretny i wypracowany wspólnie przez interesariuszy działania, to gwarantuje zaangażowanie wszystkich stron i sukces we wdrożeniu. 

W teorii proste, ale gdy zasady trzeba wdrożyć – jest znacznie trudniej. Jak wdrażać dobre praktyki? Będziemy o tym nadal rozmawiać również w czasie kolejnych sesji wdrożeniowych. Następna już w listopadzie! 

Forma realizacji 

Sesję zrealizowano w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbywały w godzinach 9:30 – 12:45. 

Drugi z planowanych warsztatów wdrożeniowych zrealizowany zostanie w dniu 8 listopada 2022 r., w godz.: 12:30 – 16:00 Uczestnicy będą kontynuować prace nad dostosowaniem dobrych praktyk do potrzeb administracji i przygotowaniem projektów wdrożeń w swoich instytucjach.

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN