Synergia – sesja szkoleniowa w Sofii, Bułgaria

W dniach 24-26.04.2023 r. odbywa się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach IV edycji projektu Synergia. W sesji udział  biorą przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. Współorganizatorem sesji jest partner projektu – Institute od Public Administration z Bułgarii (IPA) https://www.ipa.government.bg/en

sesja w Sofii

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • cyfryzacja i innowacje w sektorze publicznym,
  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • cyberbezpieczeństwo.

Celem sesji jest lepsze zrozumienie kluczowych kwestii dotyczących strategii, strategii digitalizacji, transformacji przez technologię i big tech oraz mechanizmów działających na uregulowanych rynkach.

W czasie sesji uczestnicy skoncentrują się na zagadnieniu zarządzania przez cele, zdobędą wiedzę w jaki sposób proces zarządzania powiązany jest ze strategią, a także jak podejmowane przez najwyższą kadrę menedżerską decyzje w organizacji służą integracji wielu jednostek organizacyjnych.

W trakcie dnia bułgarskiego, trenerzy IPA zaprezentują potencjalne zagrożenia i sposoby zabezpieczenia baz danych w świecie wirtualnym. Na uczestników czeka też niespodzianka – wcielą się w role osób, które odpowiedzialne są w organizacji za cyberbezpieczeństwo. Ich zadaniem będzie przygotowanie odpowiedniego komunikatu dla społeczeństwa danego kraju, w związku z zaistniałym  incydentem wycieku danych, na skutek ataku hakerów.

 

Forma realizacji

Sesja stacjonarna w Bułgarii. Zajęcia realizowane są w godzinach 8:30 – 16:30

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN