SYNERGIA - Spotkania informacyjne, nabór do projektu

Zapraszamy na ostatnie już spotkanie informacyjne w trybie online, w projekcie Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w terminie: 15.02.2022 r., godz. 8:30 – 9:30

 Zgłoszenie na spotkanie

Formularz do zgłoszenia na spotkanie dostępny jest na stronie projektu:

 https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/edycja-iii/

Rekrutacja 

Rekrutacja do projektu SYNERGIA realizowana jest do 18 lutego 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla zarządzania. Szczegółowe informacje: https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/

Program kształcenia

Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb wyższej kadry zarządzającej i obejmuje dziesięć podstawowych obszarów:

  • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metoda projektowa)
  • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
  • zarządzanie procesami
  • zarządzanie zmianą
  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem)
  • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
  • zarządzanie wiedzą
  • zarzadzanie przez cele
  • wykorzystanie IT w sektorze publicznym

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!