SYNERGIA – spotkanie informacyjne 25.01.2022 r.

SYNERGIA – spotkanie informacyjne 25.01.2022 r.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w trybie online, w projekcie Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się  25.01.2022 r. o godz. 14:00.

 Kolejne terminy spotkań :

02.02.2022 r., godz. 8:30 – 9:30

15.02.2022 r., godz. 8:30 – 9:30

 Zgłoszenia na spotkania dostępne na stronie projektu

 https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/edycja-iii/

Rekrutacja 

Rekrutacja do projektu SYNERGIA realizowana jest do 18 lutego 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Szczegółowe informacje: https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/

Cel projektu Synergia

Przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego oraz wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!