SYNERGIA – spotkanie informacyjne (nabór do III edycji)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w trybie online, w projekcie Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie odbędzie się  1 kwietnia 2022 r. o godz. 8:30 (to nie Prima Aprilis).

 Zgłoszenia na spotkania

Prosimy o zgłoszenie udziału na spotkanie poprzez link dostępny na stronie projektu:

 https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/edycja-iii/

Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r., godz. 13:00 –14:00

Nabór do III edycji projektu 

Nabór do projektu SYNERGIA realizowany jest do 19 kwietnia 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA. 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Szczegółowe informacje: https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/

 

Cel projektu Synergia

Przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego oraz wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!