SYNERGIA - Spotkanie informacyjne, nabór do IV edycji projektu

 Zapraszamy na najbliższe spotkanie informacyjne w trybie online, w projekcie Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w terminie: 15.11.2022 r., godz. 14:00 – 15:00

Zgłoszenie na spotkanie

Formularz do zgłoszenia na spotkanie dostępny jest na stronie projektu:

https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/edycja-iv-spotkania/

Nabór 

Nabór do projektu SYNERGIA realizowany jest do 14 grudnia 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu, w zakładce: REKRUTACJA

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu jest instytucja administracji publicznej, która deleguje do udziału w projekcie swoich przedstawicieli tj. kadrę wyższego szczebla ​zarządzania. Szczegółowe informacje:  https://synergia.ksap.gov.pl/rekrutacja/grupa-docelowa/

Program kształcenia

 • Program kształcenia dopasowany jest do potrzeb wyższej kadry zarządzającej i obejmuje dziesięć podstawowych obszarów:
 • zarządzanie projektami w sektorze publicznym (spójna metoda projektowa)
 • zarządzanie strategiczne w administracji publicznej
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie zespołami ludzkimi (przywództwo, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem)
 • zarządzanie komunikacją i skuteczne negocjacje
 • zarządzanie wiedzą
 • zarzadzanie przez cele
 • wykorzystanie IT w sektorze publicznym

Dlaczego warto?

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na to pytanie: https://synergia.ksap.gov.pl/synergia-nabor-do-iv-edycji-dlaczego-warto/

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl

Więcej informacji na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN