SYNERGIA - szkolenia „Zarządzanie ludźmi i zespołami” oraz „Budowanie warsztatu trenera wewnętrznego”, w ramach części wdrożeniowej I edycji, 12-15.10.2021r.

W dniach 5-6.10.2021r. oraz 12-15.10.2021r. realizowana jest sesja szkoleniowa: „Zarządzanie ludźmi i zespołami. Budowanie warsztatu trenera wewnętrznego” dla  Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – laureata konkursu na najlepszy projekt wdrożeniowy w ramach I edycji projektu Synergia.

W programie szkolenia Zarządzanie ludźmi i zespołami zaplanowano następujące tematy:

 • nowa strategia nowoczesnych kadr kierowniczych – zarządzanie przez wspieranie,
 • efektywne delegowanie zadań,
 • kluczowe zasady komunikacji interpersonalnej,
 • planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola – czyli zarządzanie w zespole pracującym hybrydowo,
 • wywieranie wpływu na innych – praktyczne narzędzia,
 • budowanie zespołu i fazy zespołu,
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole,
 • skuteczne motywowanie,
 • wzmacnianie efektywności zespołowej,
 • obszary dotyczące analizy zasobów ludzkich,
 • kierowanie zespołami pracowniczymi,
 • kompetencje managera,
 • kształtowanie relacji interpersonalnych,
 • psychologia zarządzania,
 • zastosowanie nowoczesnych form rozwoju pracowników.

Szkolenie realizowane jest w formie hybrydowej tj. 2 dni online i 1 dzień – stacjonarnie w siedzibie KSAP (5-6.10.2021r.  i 12.10.2021r.)

W programie szkolenia  Budowanie warsztatu trenera wewnętrznego uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • rola trenera wewnętrznego w organizacji,
 • techniki prowadzenia szkoleń,
 • czynniki psychologiczne wyznaczające standardy w pracy z małymi grupami,
 • trudne sytuacje w pracy trenera,
 • projektowanie programów szkoleniowych,
 • autoprezentacja w trakcie wystąpień publicznych.

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej w siedzibie KSAP, 13-15.10.2021 r.

Wdrożenia w projekcie SYNERGIA

Więcej na temat części wdrożeniowej w projekcie: https://synergia.ksap.gov.pl/wdrozenia/wdrozenie/