Warszawska sesja – 21 grudnia 2020 r.

21 grudnia

W dniu 21 grudnia br. odbyły się dwugodzinne konsultacje w ramach 5 sesji projektu SYNERGIA, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

5 sesja szkoleniowa

Tematem zajęć było wykorzystanie IT w administracji publicznej, pod kątem przydatności dla danej instytucji i opracowania konkretnych rozwiązań w organizacji.  Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć zapoznali się z artykułami dotyczącymi m.in.: wprowadzenia do bankowości otwartej i zmieniającego się świata finansów, roli regulatorów w transformacji oraz analizy danych we współczesnych modelach biznesowych i ich regulacji.

Efektem zajęć było:

  • zrozumienie i wykorzystanie kluczowych pojęć i ram dla budowania strategii transformacji cyfrowej,
  • zrozumienie roli regulatorów w transformacji,
  • zrozumienie roli analizy danych we współczesnych modelach rynkowych.

Zajęcia prowadziła Profesor Pinar Ozcan, z Saïd School of Business, University of Oxford.

Forma realizacji

Mając na uwadze szczególną sytuacją epidemiologiczną w Europie, zajęcia zrealizowane zostały w formie online, na platformie ZOOM.

Terminy 5 sesji

W ramach 5 sesji szkoleniowej odbędą się jeszcze 2 spotkania. Terminy 5 sesji szkoleniowej dostępne są na stronie projektu w zakładce: PROGRAM – Grafik sesji

Data publikacji: 22 grudnia 2020