Synergia

Wyniki konkursu wewnętrznego

Konkurs na udział w części wdrożeniowej w projekcie SYNERGIA został rozstrzygnięty. 

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji Konkursowejdo udziału w części wdrożeniowej I edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztyniez projektem pod nazwą Zintegrowany Program Rozwoju Zawodowego Kadry Kierowniczej – program budowania warsztatu zarządczego. Serdecznie gratulujemy! 

Projekt wdrożeniowy 
Celem projektu wdrożeniowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jest wprowadzenie nowatorskiego zintegrowanego systemu podnoszenia umiejętności managerskich przez kadrę kierowniczą średniego szczebla. 

Instytucja otrzyma wsparcie w zakresie przeszkolenia pracowników we wdrażaniu praktyk, opiekę konsultanta oraz środki finansowe na pierwszy etap wdrożenia nowego rozwiązania. 

Konkurs 
Do udziału w konkursie wewnętrznym na wdrożenie dobrych praktyk przystąpiło 5 instytucji Uczestników projektu z Polski: 

  • Urząd Patentowy RP 
  • Centrum Łukasiewicz w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii 
  • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
  • Ministerstwo Sprawiedliwości w konsorcjum z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości 
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Wartość merytoryczna wszystkich przygotowanych wniosków konkursowych została bardzo wysoko oceniona przez członków Komisji KonkursowejPrzygotowane wyzwania zarządcze i ich charakter podkreślają potrzebę wdrożenia, wypracowanych w trakcie realizacji programu kształcenia, rozwiązań w zakresie zarządzania instytucją w administracji publicznej. 

Co dalej? 
W ciągu najbliższych trzech miesięcy realizowany będzie proces wdrażania, zaproponowanych przez zwycięską instytucję, rozwiązań w zakresie tematycznym zgłoszonego wyzwania zarządczegoPo okresie wdrożenia zostanie przygotowany raport powdrożeniowy przez zespół wdrożeniowy instytucji oraz shadow report przez konsultanta wdrożeniowego.  

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Warmińsko – Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie i życzymy powodzenia w implementacji projektu! 

Rekrutacja do następnych edycji projektu 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu. Już w krótce rozpoczniemy rekrutację do drugiej edycji projektu. Instytucje i osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem i przebiegiem pierwszej edycji na stronie projektuhttp://www.synergia.ksap.gov.pl. 

Data publikacji: 12 marca 2021

Skip to content