Wznawiamy rekrutację do pierwszej edycji projektu

zdjęcie z napisem recruitment

                                                                                    Źródło: stock.adobe.com

Uprzejmie informujemy o wznowieniu rekrutacji do pierwszej edycji projektu SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Rekrutacja rozpocznie się 2 czerwca 2020 r. i potrwa do 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnego w zakładce REKRUTACJA.

 WNIOSKI JUŻ ZŁOŻONE

  1. Uznaje się za ważne i podlegające ocenie w procesie rekrutacji do projektu oryginały formularzy zgłoszeniowych z naborów przeprowadzonych do dnia 6 marca 2020 r.
  2. Instytucje, które złożyły formularze zgłoszeniowe w naborach prowadzonych do 6 marca 2020 r., mogą dokonać w nich zmian, wysyłając nowy formularz zgłoszeniowy w elektronicznym systemie rekrutacji w terminie do 26.06.2020 r.
  3. W procesie rekrutacji będzie brana pod uwagę wyłącznie ostatnia wersja złożonego formularza.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Nowy harmonogram projektu dostępny jest tutaj: https://synergia.ksap.gov.pl/o-projekcie/harmonogram-projektu/

Decyzja-nr-37_01.06.2020_wznowienie-rekrutacji

Serdecznie zapraszamy!

Zespół SYNERGIA

Data publikacji: 2 czerwca 2020