Zaktualizowany regulamin

napis nowe zasady

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. w regulaminie projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, wprowadzono zmiany, tj. dotyczące przypadku zmiany miejsca pracy przez przedstawiciela uczestnika z Polski i podjęcia pracy w instytucji, która nie uczestniczy w projekcie.

Regulamin dostępny jest w zakładce: O projekcie – Regulamin projektu

Data publikacji: 7 grudnia 2020