Zaktualizowany regulamin

napis nowe zasady

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października br. na potrzeby realizacji w trybie online, projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, wprowadzono zarządzeniem Dyrektora KSAP zamiany w zakresie zaliczenia obecności online.

Do zaliczenia obecności online w danym dniu niezbędna jest obecność w systemie co najmniej przez 2 godziny dla 1 bloku szkoleniowego.

Data publikacji: 19 października 2020