W dniach 5 – 6 lipca 2022 r. odbywa się 2. sesja w ramach III edycji projektu SYNERGIA.

W sesji udział biorą  przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy  i Węgier.

2 sesja szkoleniowa

Celem sesji jest zapoznanie uczestników z kluczowymi pojęciami dotyczącymi strategii, digitalizacji i innowacji, transformacji poprzez technologię i big tech. W programie zaplanowano zajęcia z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania technologią oraz wykorzystania IT w sektorze administracji publicznej.

Zrozumienie i wykorzystanie kluczowych pojęć i ram strategii oraz wypracowanie lepszego wyobrażenia o celach strategicznych instytucji publicznej znacząco zwiększa efektywność jej funkcjonowania. Znakomita większość podmiotów w sektorze prywatnym wypracowała misję i wizję swojego rozwoju. W administracji publicznej ten pomysł przebija się powoli i często, gdy nawet zostanie już wdrożony, pozostaje niezrozumiałym, sformalizowanym zapisem na papierze. Podstawowe znacznie w tej kwestii ma bowiem zgodne rozumienie wypracowanej wizji przez wszystkich pracowników organizacji, a w efekcie jedność w działaniu pracowników  – każdy członek zespołu pracuje na wspólny sukces określony w wizji działalności jednostki administracji publicznej. 

Jak do tego doprowadzić? Jak wytyczyć zrozumiały dla organizacji, spójny kierunek rozwoju? Jakie narzędzia wykorzystać by usprawnić funkcjonowanie organizacji i osiągnąć wyższy poziom wydajności, jednocześnie zapewniając odpowiednie usługi obywatelom, przedsiębiorstwom i innym jednostkom współdziałającym?

 

To tylko niektóre z pytań, które zadawać będą sobie uczestnicy sesji, poszukując odpowiedzi w czasie dyskusji warsztatowych oraz analizy prezentowanych case’ów.

Forma realizacji

Sesja realizowana jest w formie online, na platformie MS TEAMS.

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.

 

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN