Sesja łotewsko-polska online

Harmonogram

Komitet Sterujący podjął decyzję o zmianie harmonogramu realizacji sesji zaplanowanej na luty 2021 r.

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną i prawdopodobny jej dalszy rozwój w kolejnych miesiącach oraz rozumiejąc, że uczestnictwo w 5-dniowej sesji online (8 godzin dziennie) stanowi duże wyzwanie dla uczestników, Komitet Sterujący zdecydował o zmianie harmonogramu I edycji projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: PROGRAM – Grafik sesji

Ze względu na dostępność zagranicznych wykładowców kolejne sesje będą organizowane w następujący sposób:

  • 14 grudnia 2020, 11:30 – 17:00 EET – 6 godzin
  • 21 grudnia 2020, 15:00 – 17:00 EET – 2 godziny
  • 14 stycznia 2021 – 6 godzin + 2 godziny pracy z zadaniem
  • 8-10 lutego 2021 – ostatni dzień

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż planowana jest w ramach projektu dodatkowa sesja, która zostanie zorganizowana po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej – wiosną 2021 roku. Sesja będzie prowadzona w jednym z krajów partnerskich (Łotwa, Węgry lub Bułgaria).

Data publikacji: 26 listopada 2020