3 sesja w formie hybrydowej

budynek KSAP

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników projektu SYNERGIA i aktualną sytuację epidemiologiczną, KSAP wraz z partnerami podjęła decyzję o realizacji sesji szkoleniowej w ramach I edycji w Warszawie w siedzibie KSAP, zamiast jak planowano wcześniej w Budapeszcie (Węgry). 

3 sesja szkoleniowa odbędzie się w trybie hybrydowym. W dniach 19 – 20 października zajęcia odbędą się w Warszawie w siedzibie KSAP. Natomiast w dniu 21 października zajęcia realizowane będą w trybie online poprzez specjalną e-learningową platformę szkoleniową w środowisku MS TEAMS. 

Decyzje dotyczące miejsca realizacji kolejnych sesji szkoleniowych, po analizie sytuacji epidemiologicznej, będą podejmowane przez KSAP we współpracy z partnerami ponadnarodowymi, indywidualnie dla każdej sesji w edycji. Uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu realizacji kolejnej sesji szkoleniowej z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Data publikacji: 8 października 2020