8-10 lutego sesja peer learning w projekcie

W dniach 8-10 lutego br. trwają kolejne zajęcia w ramach 5 sesji projektu SYNERGIA. W sesji udział biorą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. 

Sesja peer learning 

Celem sesji peer learning jest wymiana doświadczeń przedstawicieli uczestników w zakresie możliwości implementacji dobrych praktyk prezentowanych w czasie zajęć szkoleniowych i wypracowanie rekomendacji w zakresie ich wdrażania w instytucjach administracji publicznej. 

Przez trzy dni przedstawiciele uczestników projektu będą pracować w różnych grupach zadaniowych. Pierwszy dzień poświęcony jest analizie praktyk prezentowanych wcześniej w czasie programu edukacyjno – kooperacyjnego. W drugim dniu sesji przedstawiciele uczestników projektu będą pracować nad wyzwaniami zarządczymi zgłoszonymi do projektu przez instytucje w fazie rekrutacji do projektu. Trzeciego dnia przedstawiciele uczestników projektu wspólnie wymienią się doświadczeniami dotyczącymi zagadnień programowych projektu w formule Open Space. 

Zajęcia moderowane będą przez trenerów – facylitatorówMr Tomasz Cichocki and Mr Krzysztof Gulda. 

Forma realizacji 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zajęcia realizowane będą w formie online i odbędą się na specjalnej platformie e-learningowej w środowisku MS TEAMS.  

Data publikacji: 8 lutego 2021