Czwarta sesja szkoleniowa projektu SYNERGIA już za nami

zdjęcie uczestników 4 sesja

4. sesja w ramach I edycji projektu SYNERGIA już za nami. W sesji online udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

I edycja – 4 sesja łotewsko – polska 

W dniach 23-25.11.2020 r. odbyła się 4 sesja szkoleniowa w ramach I edycji projektu SYNERGIA.

Program 
W programie sesji zrealizowano zajęcia w obszarach:

  1. zarządzanie komunikacją,
  2. skuteczne negocjacje,
  3. zarządzanie zmianą,
  4. zarządzanie wiedzą.

Pierwszego dnia sesji zajęcia były współorganizowane przez łotewskiego partnera – Latvian School of Public Administration (LSPA). Zajęcia prowadziła ekspertka łotewska – Žanete Drone, która specjalizuje się w zarządzaniu zmianą.

Sesje szkoleniowe w ciągu dwóch kolejnych dni prowadzili profesorowie z IESE Business School, University of Navarra: prof. Massimo Maoret i prof. Yago de la Cierva.

Forma realizacji sesji  
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Europie, sesja została przeprowadzona w całości w trybie online. Przedstawiciele instytucji z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier uczestniczyli w interaktywnych spotkaniach zrealizowanych na specjalnej platformie e-learningowej w środowisku MS TEAMS oraz na platformie ZOOM.

Uczestnicy pracowali w grupach warsztatowych analizując case studies w obszarach objętych programem.

Wrażenia uczestników
W badaniach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko oceniają metodę case studies opracowaną przez Harvard Business School i wykorzystywaną na zajęciach w projekcie SYNERGIA.

Metoda analizy przypadków (case study method) rozwinięta i rozpowszechniona przez Harvard Business School (HBS) łączy wiedzę z zakresu zarządzania z doskonaleniem umiejętności miękkich. W obliczu trudnych decyzji, koniecznych do podjęcia pod presją czasu i z ograniczonym dostępem do informacji, metoda case study HBS odtwarza rzeczywiste sytuacje zawodowe, w których znajdują się uczestnicy takich projektów jak SYNERGIA. W odróżnieniu od wykładów, jest to metoda polegająca na doświadczeniu uczestników i ich autentycznemu zaangażowaniu w poszukiwaniu rozwiązania danego problemu. Metoda polega na debacie, dyskusji i sporze. Jednym z jej głównych założeń jest to, że uczestnicy nie otrzymują  gotowego wzorca czy schematu rozwiązania problemu lecz samodzielnie opracowują możliwe scenariusze postępowania. Co więcej, metoda promuje zasadę, że nie istnieje jedno, słuszne rozwiązanie, a umiejętność przewidzenia konsekwencji podjętych decyzji jest istotną cechą skutecznego lidera.

Profesor Harvard Business School, C. Roland (Chris) Christensen, jeden z twórców dziedziny strategii biznesowej i wiodący światowy autorytet w nauczaniu metodą analizy przypadków, określił tę metodę jako sztukę zarządzania niepewnością. Zastosowanie metody case study w projekcie SYNERGIA promuje tę trudną i jednocześnie przydatną umiejętność w zarządzaniu instytucjami administracji publicznej.

Więcej o metodzie analizy przypadków Harvard Business School można przeczytać tu: www.hbs.edu/teaching/case-method

zdjęcie z uczestnikami 4 sesja
uczestnicy 4 sesja
uczestnicy 4 sesja

Data publikacji: 2 grudnia 2020