I posiedzenie Komisji Konkursowej

Posiedzenie Komisji

I posiedzenie Komisji Konkursowej w projekcie SYNERGIA – online 

W dniu 2 marca 2021 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Konkursowej projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie zorganizowane zostało w formie online w środowisku MTeams. 

Na spotkaniu omówiono wyniki oceny formalnej otrzymanych przez KSAP wniosków konkursowych w ramach I edycji projektu oraz zasady oceny merytorycznej ww. wniosków. Zgodnie z harmonogramem konkursu ocena merytoryczna realizowana jest w dniach od 2 do 9 marca 2021 r. 

Kolejne spotkanie Komisji Konkursowej planowane jest w dniu 11 marca 2021 r. 

Data publikacji: 4 marca 2021