I posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

w sali posiedzenie I Komisji Rekrutacyjnej

3 lipca 2020 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej projektu SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.

Na spotkaniu omówiono stan rekrutacji oraz wyniki oceny formalnej zgłoszeń do pierwszej edycji projektu.

Zgodnie z terminarzem rekrutacji, ocena merytoryczna przez Komisję Rekrutacyjną realizowana jest w dniach od 3 do 17 lipca 2020 r.

Kolejne spotkanie Komisji Rekrutacyjnej planowane jest na 21 lipca 2020 r.

Data publikacji: 6 lipca 2020