II posiedzenie Komisji Konkursowej

II posiedzenie Komisji Konkursowej w projekcie SYNERGIA – online 

W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie zorganizowane zostało w formie online w środowisku MTeams. 

Członkowie Komisji Konkursowej poddali ocenie merytorycznej wnioski konkursoww ramach I edycji projektuOcenie merytorycznej podlegało 5 wniosków konkursowych zgłoszonych przez instytucje Uczestników projektu. 

Informacje o wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków konkursowych w konkursie na udział w części wdrożeniowej w projekcie SYNERGIA zostaną ogłoszone w dniu 12.03.2021 r. 

Zapraszamy również do śledzenia naszej strony projektu! 

Data publikacji: 11 marca 2021