Nadal istnieje możliwość udziału w II edycji projektu SYNERGIA!

zdjęcie z napisem recruitment
Źródło: stock.adobe.com

Nadal istnieje możliwość udziału w II edycji projektu SYNERGIA! 

Zajęcia rozpoczną się 7 września br. Grafik sesji dostępny jest na stronie projektu w zakładce PROGRAM. (link: https://synergia.ksap.gov.pl/program-szkoleniowy/grafik-sesji/edycja-ii/)

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest prowadzona na bieżąco. Wszystkie informacje na temat procedury składania wniosków znajdują się na stronie projektu w zakładce REKRUTACJA. (link: https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-ii/)

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, który będzie udostępniany zainteresowanym instytucjom. 

Kontakt

Zainteresowane instytucje zapraszamy do indywidualnego kontaktu z zespołem projektowym:

Więcej o projekcie: www.synergia.ksap.gov.pl