Sesja peer learning projektu SYNERGIA zakończona

uczestnicy na auli

Sesja peer learning już za nami. W sesji online udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

I edycja, sesja peer learning

W dniach 8-10 lutego 2021 roku odbyła się sesja wymiany doświadczeń w ramach V sesji szkoleniowej projektu SYNERGIA.

Program

Celem sesji peer learning była wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu oraz przygotowanie się do części wdrożeniowej projektu. Sesja peer learning jest elementem procesu uczenia się i weryfikowania wypracowanych rezultatów. Sesja peer learning opiera się na założeniu cyklu Kolba (wiedza, działanie, doświadczenie, wnioski), stanowi integralny i niezbędny element zamknięcia cyklu uczenia się.

Ważnym aspektem programu sesji była praca w grupach warsztatowych, w których uczestnicy dzielili się wiedzą i doświadczeniem. Zajęcia moderowane były przez trenerów – facylitatorów: Tomasza Cichockiego i Krzysztofa Guldę.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Europie, sesja została przeprowadzona w całości w trybie online. Przedstawiciele instytucji z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier uczestniczyli w interaktywnych spotkaniach zrealizowanych na specjalnej platformie e-learningowej w środowisku MS TEAMS.

Praca uczestników

Uczestnicy analizowali możliwości i warunki konieczne do wdrożenia konkretnych praktyk, prezentowanych wcześniej w trakcie sesji szkoleniowych w projekcie, w administracji publicznej.  Wyniki pracy uczestników (przedstawione również graficznie z wykorzystaniem m.in. aplikacji Mentimeter, Mural i innych), zostaną wykorzystane do przygotowania się do części wdrożeniowej w projekcie.

Zakończenie sesji

Na zakończenie sesji każdy z uczestników miał okazję podzielić się z innymi swoimi wnioskami z udziału w projekcie. Symboliczne podsumowanie zostało umieszczone na wspólnej tablicy.

Co dalej?

W ciągu najbliższych dwóch tygodni uczestnicy projektu przygotują indywidualny raport z udziału w części edukacyjno – kooperacyjnej w projekcie oraz projekt wdrożenia dobrych praktyk w swoich instytucjach.

Data publikacji: 12 lutego 2021