W dniach 29 -31.08.2022r. odbywa się trzecia sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach III edycji projektu Synergia. W sesji udział biorą przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.

Program

W programie sesji zaplanowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:

  • networking,
  • zarządzanie sieciami nieformalnymi,
  • przewodzenie zmianom,
  • rozwój przywództwa w organizacji.

Celem sesji jest zrozumienie różnicy pomiędzy opracowaniem planu a “wprowadzeniem go w życie” wewnątrz organizacji oraz zrozumienie specyficznych wyzwań związanych z przejściami między różnymi poziomami przywództwa. W trakcie sesji omówione zostaną wszystkie krytyczne aspekty zapewniające udaną zmianę organizacyjną.

W trakcie zajęć uczestnicy będą analizować proces zmiany organizacyjnej i szukać odpowiedzi na pytania o podstawy władzy relacyjnej, przewagi sieci nieformalnych nad formalnymi, rolę różnych rodzajów relacji społecznych w organizacjach oraz jak poruszać się w polityce organizacyjnej.

Istotnym aspektem szkolenia będzie praca nad rozwojem umiejętności analizowania swojej sieci kontaktów, efektywnego korzystania z sieci kontaktów, opracowywania strategii zmiany, wykorzystania specyficznych taktyk jako katalizatora zmiany oraz pokonywania oporu przed zmianą.

Zaplanowanie i wykorzystanie powyższych technik zakłada świadome przywództwo, dlatego uczestnicy skupią się w trakcie warsztatów również na kwestii różnych poziomów przywództwa, aplikacjach czasowych i wartościach pracy wymaganych w przejściu na inny stopień przywództwa. Zwrócą uwagę na możliwe pułapki przejścia, będą lepiej przygotowani do oceny swojego stopnia dostosowania do wymagań ich obecnego poziomu przywództwa.

Współorganizatorem sesji jest partner projektu – University of Public Service z Węgier.

Cel projektu Synergia

Celem projektu Synergia jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań w praktyce.

Finansowanie projektu 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu: www.synergia.ksap.gov.pl

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN