SYNERGIA – II sesja online w IV edycji już za nami

W dniach 29 marca i 4 kwietnia 2023 r. odbyła się w trybie zdalnym 2. sesja w ramach IV edycji projektu SYNERGIA. W sesji wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier. 

ad1.Twarze uczestników na spotkaniu online.

29 marca

W dniu 29 marca 2023 r. zrealizowano zajęcia poświęcone wykorzystaniu technologii informatycznych w sektorze publicznym. W trakcie sesji uczestnicy analizowali podstawy zarządzania transformacją cyfrową organizacji, dyskutowali nad tematem tworzenia strategii transformacji cyfrowej w organizacji oraz skupili się na temacie rozwoju umiejętności przywódczych w zakresie zarządzania wyzwaniami digitalizacji, w tym także w obrębie własnego zespołu. Znajomość powyższych zagadnień jest kluczowa w odniesieniu do wszystkich działań z zakresu technologii informatycznych, które są obecne podstawą funkcjonowania każdej instytucji oraz angażują  pracowników na wszystkich poziomach.

4 kwietnia

Tematem drugiej sesji, przeprowadzonej w dniu 4 kwietnia 2023 r., było przewodzenie i wprowadzanie zmian oraz zarządzanie ludźmi w organizacji.  W trakcie sesji uczestnicy analizowali aspekty dobrego przywództwa, zastanawiając się w jaki sposób dobry przywódca może wykorzystać potencjał pracowników,  zmobilizować pracowników do bardziej efektywnego działania i  stworzyć “najlepszy zespół”, zamiast zespołu “najlepszych” osób. Budowa skutecznego zespołu, w którym każda osoba pracuje na wspólny sukces jest istotnym czynnikiem rozwoju organizacji, a osobista świadomość umiejętności przywódczych jest niezbędna dla skutecznego wdrażania zmian.

Zajęcia w obu sesjach obejmowały zarówno wykłady, analizę prezentowanych studiów przypadku oraz dyskusje z udziałem uczestników sesji.

Forma realizacji

Sesja realizowana została w formie online, na platformie MS TEAMS.

logo ksap przezroczyste
logo IPA EN
logo LSPA EN