SYNERGIA - indywidualna ścieżka aplikowania do projektu

Na prośbę osób zainteresowanych została uruchomiona dodatkowa możliwość aplikowania do projektu Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Obok ścieżki aplikowania dla instytucji tj. zespołu instytucji otwieramy ścieżkę zgłoszeń indywidualnych.

 

 

Adresat projektu

Adresatem projektu są osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w instytucjach administracji publicznej.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia indywidualne przyjmujemy do 22 kwietnia 2022 r.

Program

Ramowy program kształcenia: https://synergia.ksap.gov.pl/program-szkoleniowy/program-ramowy/

Kontakt

Szczegółowe informacje ws rekrutacji dostępne są na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/edycja-iii/. Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: synergia@ksap.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy!