Wytyczne bezpieczeństwa

Pani z maseczką

Uprzejmie informujemy, że na stronie projektu SYNERGIA w zakładce Program udostępniliśmy: Wytyczne bezpieczeństwa – obowiązujące uczestników, trenerów i obsługę projektu SYNERGI, w trakcie przebywania w KSAP.

Celem niniejszych wytycznych jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczestnikom zajęć organizowanych przez KSAP w ramach projektu SYNERGIA, w czasie epidemii COVID-19.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przed pierwszym zjazdem.

Data publikacji: 18 sierpnia 2020