Wyzwania w zarządzaniu – sesja wdrożeniowa. V warszawska sesja SYNERGII, 16 listopada 2021

W dniu 16 listopada 2021r. odbyła się V sesja w ramach II edycji projektu SYNERGIA poświęcona tematowi wdrożeń innowacyjnych rozwiązań zarządczych w administracji publicznej. W sesji udział wzięli  przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy  i Węgier.

V sesja szkoleniowa

W czasie sesji wdrożeniowej przeprowadzono analizę wyzwań zarządczych zaprezentowanych przez uczestników z Polski. W trakcie analizy wykorzystano metodę pytań kartezjańskich, badając wyzwania poszczególnych instytucji – uczestników pod kątem aktualności oraz ciągłego doskonalenia zaproponowanych rozwiązań.

Uczestnicy, przychodząc do projektu, w formularzu zgłoszeniowym prezentują wyzwanie zarządcze, nad którym chcieliby pracować w trakcie części szkoleniowej, przygotowując się w ten sposób do stworzenia projektu wdrożenia odpowiednich rozwiązań w swoich macierzystych instytucjach, opartego na dobrych praktykach prezentowanych w czasie programu szkoleniowego.

W części szkoleniowej zaplanowano dwa warsztaty wdrożeniowe oraz podsumowanie pracy nad wyzwaniami zarządczymi w trakcie sesji peer – learningowej.

Forma realizacji

Sesję zrealizowano w formie online, na platformie MS TEAMS. Zajęcia odbywały w godzinach 12:30 – 15:45.

Cel projektu 

Celem projektu SYNERGIA jest:

  • przygotowanie, na bazie sieci współpracy kadry zarządzającej w administracji publicznej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, nowego programu edukacyjno-kooperacyjnego,
  • wdrożenie wypracowanych w trakcie realizacji programu rozwiązań zarządczych w wyłonionej w konkursie wewnętrznym instytucji biorącej udział w projekcie.